<dl id="wyz1pb"><u id="wyz1pb"></u><tfoot id="wyz1pb"></tfoot><form id="wyz1pb"></form><thead id="wyz1pb"></thead><tfoot id="wyz1pb"></tfoot></dl><pre id="wyz1pb"><fieldset id="wyz1pb"></fieldset><ul id="wyz1pb"></ul><b id="wyz1pb"></b></pre><bdo id="wyz1pb"><pre id="wyz1pb"></pre><q id="wyz1pb"></q><ul id="wyz1pb"></ul></bdo><i id="wyz1pb"><tfoot id="wyz1pb"></tfoot><abbr id="wyz1pb"></abbr><noframes id="wyz1pb">
           <th id="3wlumx"></th><ins id="3wlumx"></ins><small id="3wlumx"></small><table id="3wlumx"></table>
            • <dt id="eesewg"></dt><strike id="eesewg"></strike><small id="eesewg"></small><big id="eesewg"></big>
             • <center id="eesewg"></center>
              搜索條件

              項目類型

              • 默認
              • 融通助業貸
              • 融通消費貸
              • 債權轉讓

              出借期限

              • 默認
              • 4個月內
              • 5-8月
              • 9-12月

              借款金額

              • 默認
              • 20萬以下
              • 20-50萬
              • 50-100萬

              預期年化收益

              • 默認
              • 8%以下
              • 8%-10%
              • 10%以上
              全部借款列表

              融通助業貸 - JXGZZ20190614 (藥店經營資金周轉)       A 

              • 金額

               ¥180,000.00

              • 期限

               6個月

              • 預期年化收益

               9.00%

              • 出借進度

               100.00%

              融通助業貸 - JXGZZ20190613 (實業公司資金周轉)       AA 

              • 金額

               ¥400,000.00

              • 期限

               6個月

              • 預期年化收益

               9.00%

              • 出借進度

               100.00%

              融通助業貸 - JXGZZ20190612 (物流公司資金周轉)       A 

              • 金額

               ¥500,000.00

              • 期限

               7個月

              • 預期年化收益

               9.40%

              • 出借進度

               100.00%

              融通助業貸 - JXGZZ20190611 (食品公司資金周轉)       AA 

              • 金額

               ¥500,000.00

              • 期限

               6個月

              • 預期年化收益

               9.00%

              • 出借進度

               100.00%

              融通助業貸 - JXGZZ20190610 ( 食品公司資金周轉)       A 

              • 金額

               ¥250,000.00

              • 期限

               5個月

              • 預期年化收益

               9.00%

              • 出借進度

               100.00%

              融通助業貸 - JXGZZ20190609 (制冷設備公司周轉)       BBB 

              • 金額

               ¥250,000.00

              • 期限

               6個月

              • 預期年化收益

               9.00%

              • 出借進度

               100.00%

              融通助業貸 - JXGZZ20190608 (化工公司經營周轉)       A 

              • 金額

               ¥300,000.00

              • 期限

               6個月

              • 預期年化收益

               9.00%

              • 出借進度

               100.00%

              融通助業貸 - JXGZZ20190607 (家具公司資金周轉)       AA 

              • 金額

               ¥250,000.00

              • 期限

               7個月

              • 預期年化收益

               9.40%

              • 出借進度

               100.00%

              融通助業貸 - JXGZZ20190606 (家具有限公司周轉)       AA 

              • 金額

               ¥200,000.00

              • 期限

               5個月

              • 預期年化收益

               9.00%

              • 出借進度

               100.00%

              融通助業貸 - JXGZZ20190605 (農業發展公司資金周轉)       AA 

              • 金額

               ¥500,000.00

              • 期限

               5個月

              • 預期年化收益

               9.00%

              • 出借進度

               100.00%
              上一頁1234567 ... 189下一頁